Pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon govern

Després de veure com han sortit a la llum casos de corrupció com els de Santa Coloma però també el cas Millet, des d’ICV creiem que cal fer un pas endavant. Per això, ahir vam instar a la resta de forces polítiques a Signar un Pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon govern que inclou deu punts que han de ser un punt de partida per avançar contra la corrupció. Ara tenim la oportunitat que allò que portem reclamant des de fa anys tiri endavant, però per això demanem el consens i la voluntat política de la resta de partits. Nosaltres sempre hem lluitat per guanyar en qualitat democràtica però ara cal que la resta de partits facin la mateixa reflexió i s’adonin que és imprescindible. Sols no podem tirar-ho endavant.
Aquí teniu les nostres propostes:

1.LIMITAR LES PLUSVÀLUES URBANÍSTIQUES I CREAR ELS CONSELLS ASSESSORS URBANÍSTICS
Fixar preus màxims de venda de sòl.
Incrementar la part pública, en benefici de l’interès general, de les plusvàlues generades per l’actuació urbanística.
Creació efectiva dels Consells Assessors Urbanístics -tal com diu la Llei d’urbanisme de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa- per a formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació, considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del desenvolupament urbanístic sostenible i estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la participació ciutadana.
Mesura o acció: modificacions legislació del sòl, valoracions i urbanística

2.TIPIFICACIÓ PENAL DEL FINANÇAMENT IRREGULAR.
Modificació del Codi Penal, incloent-hi la tipificació penal del finançament irregular dels partits polítics.
Mesura o acció: modificacions en el codi penal

3.ENDURIMENT PENAL A LA CORRUPCIÓ POLÍTICA I EMPRESARIAL
Elevació de les penes. Incloure al codi penal el suborn impropi.
Dotar de més mitjans a les fiscalies i jutjats per tal que ho puguin investigar
Abreujar els terminis d’instrucció
Mesura o acció: modificacions en el codi penal, llei d’enjudiciament criminal.

4.CONTROLAR ESTRICTAMENT EL FINANÇAMENT PÚBLIC I PRIVAT DELS PARTITS POLÍTICS
Prohibició de les donacions anònimes, independentment de la quantia
Prohibició que les fundacions i entitats privades sense ànim de lucre que rebin subvencions públiques puguin subvencionar o transferir recursos a partits polítics i a les seves fundacions o entitats vinculades
Prohibició de les donacions per part de persones jurídiques
Comptes corrents específics: Les subvencions tant públiques com privades han de ser ingressades en comptes exclusius i degudament identificables dels partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d’electors.

5.SOBRE LA CONDONACIÓ DE DEUTES DELS PARTITS I ELS REGISTRES PÚBLICS
Es donarà compte de qualsevol modificació de les condicions del deute amb les entitats de crèdit al Tribunal de Comptes i al Banc d’Espanya. Si aquestes modificacions comportessin condonació de deutes o d’interessos, seran preceptius els informes previs del Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes i del Banc d’Espanya, i la posterior informació en el seu cas al Congrés dels Diputats i Parlaments autonòmics
Els registres i arxius del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes, que acullin la documentació comptable, que els partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors hagin lliurat als tribunals, seran d’accés públic.
No es faran efectives les subvencions si no s’han complert els deures de transparència davant del Tribunal de Comptes. Seria un cas de sanció administrativa.
Mesura o acció: canvis en la legislació de partits polítics i en la legislació de finances públiques i de fundacions.

6.FISCALITZACIÓ EFECTIVA DELS COMPTES DE LES ADMINISTRACIONS, EMPRESES I ENTITATS PÚBLIQUES AIXI COM DE LES ENTITATS QUE REBIN FONS PÚBLICS
Aprofitar a fons les possibilitats que atorga la nova llei de la Sindicatura de Comptes a aquest òrgan.
Publicar i difondre les conclusions més significatives dels informes d’auditoria en especial entre les persones, col·lectius, pobles o ciutats interessats
Les administracions, entitats i empreses auditades han d’acreditar com i quan han resolt les incidències detectades en un curt termini de temps
Mesura o acció: aprovació de la llei de sindicatura de comptes, modificació de les lleis de finances públiques de la generalitat i de la legislació d’hisendes locals i de règim local

7.UNES CAMPANYES ELECTORALS DIFERENTS: MENYS PROPAGANDA, MÉS INFORMACIÓ I DEBAT I MÉS IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Introduir estrictes mesures de limitació, control i transparència de les despeses electorals dels partits polítics a través de la nova llei electoral de Catalunya i de la llei de l’administració electoral de Catalunya.
Garantir una informació equitativa i equilibrada de totes les forces polítiques.
Facilitar la tasca dels professionals de la informació, tant en els mitjans públics com els privats.
Mailing centralitzat i conjunt de totes les candidatures Reducció de la propaganda i la publicitat directa o indirectament destinada a promoure el vot a les candidatures.
Sancionar els casos d’incompliment de la normativa de limitació de despeses
Mesura o acció: nova llei electoral de Catalunya, llei de l’administració electoral de Catalunya;

8.DECLARACIÓ PÚBLICA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I PATRIMONIALS DELS CÀRRECS ELECTES I ALTS CÀRRECS.
Aplicació efectiva de la legislació perquè els càrrecs electes (locals, provincials, autonòmiques, corts generals) els alts càrrecs de l’administració pública o d’empreses públiques (directors generals, gerents…) formulin declaració sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics i declaració de béns patrimonials.
Els Registres d’Interessos constituïts tindrà caràcter públic. Aquells càrrecs que puguin veure amenaçada la seva seguretat personal realitzaran la declaració en un registre especial.

9.UNA ADMINISTRACIÓ MÉS TRANSPARENT, SUBJECTE A UN CODI ÈTIC DE CONDUCTA I DESENVOLUPAMENT DEL DRET A LA BONA ADMINISTRACIÓ
Aprovació de Codis ètics i Desenvolupament del Dret a la Bona Administració sota els principis d’igualtat i no discriminació, absència d’abús de poder, imparcialitat, independència, objectivitat, transparència, participació i accés a la informació, protecció de dades i drets lingüístics. Bon govern tant a la Generalitat, com a les Administracions Locals, entitats i empreses públiques que en depenen.
Aplicar el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local públic”- premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals a través d’òrgans de gestió participatius
Potenciar la figura del Síndic de Greuges i dels Síndics i Defensors locals: dotar-los d’una base legal i d’uns recursos, que garanteixi la seva independència dels respectius governs municipals
Mesura o acció: Nova legislació que posi en pràctica els principis del dret a la bona administració i aprovació de codis ètics de conducta

10.UNA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL MÉS DEMOCRÀTICA
Creació de l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures. Els regidors i regidores que es troben a l’oposició gaudiran d’una regulació específica perquè puguin exercir les seves funcions de fiscalització i control en els contractes i adjudicacions
Major control de la contractació d’obres i serveis de llarga durada (aigua, residus) a través de la seva aprovació obligatòria pel Ple Municipal independentment de la quantia.

4 responses to “Pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon govern

  1. Gracias, Joan. Aunque se habla mucho de la corrupción parece que nadie está dispuesto a poner en marcha los mecanismos para que no se pueda producir.

    Que sepas que que te plagio y difundo. Un beso muy grande

  2. Hi estic molt d'acord i el veig molt necessari. És important però que no sembli un pacte per “tapar les vergonyes”, qui no vulgui que no el signi i que ja quedarà retratat. Per a mi hi falta un control democràtic dels partits per part de les bases o dels simpatitzants o votants. Garantir mecanisme de control externs als partits, auditories ciutadades dels partits. Per a determinats càrrecs i responsabilitats caldria una supervisió ciutadana.

  3. m'agradaria que m'informessis de com va acabar aquest tema, si algú va recolzar el decàleg, si algú es va posicionar, si arran d'aquí vem arribar a algun lloc, quin historial té ICV en aquest tipus de propostes…

    moltes gràcies!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s