LOMCE, amenaça de futur. Les polítiques del govern, amenaça de present

Aquesta setmana va tenir lloc la cimera sobre educació. La reunió tenia dos punt a tractar. El primer d’ells era per parlar de la LOMCE, l’amenaça de futur més important que ha tingut l’escola d’aquest país. En el primer punt vam dir la nostra després d’escoltar als membres del Consell Escolar i al Govern. En el següent punt, tot i que es va demanar que parléssim els grups, demanarem que la Consellera expliqués que estava passant al nostre model educatiu. Les dades i propostes les havíem treballar en el marc de la coalició i ens havia ajudat a definir-ho en Lluís Esteve. Moltes de les propostes encara no tenen resposta.

La LOMCE amença de futur:

La LOMCE és la setena reforma en profunditat de la norma estatal d’Educació en 35 anys de democràcia i la seva manca de consens anuncia una vuitena reforma.

1er. La LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, que pretén segregar els alumnes en funció de la llengua i relega el català com assignatura no troncal.

2on. Recentralitza les decisions educatives pel que fa al currículum perquè l’Estat marca la major part de continguts (assignatures troncals) i ho fa de forma efectiva creant nombroses avaluacions o revàlides comunes per a tot l’Estat com a eina de control sobre la metodologia, el contingut i els valors i com a condicionant als mestres a l’hora de prioritzar continguts. Procés d’homogeneïtzació.

3er. La LOMCE ataca la cohesió social perquè no fa cap referència als alumnes amb necessitats educatives específiques, segrega els alumnes per capacitats des de 2n ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics diferenciats, separa els alumnes en funció de l’elecció de l’assignatura de Religió i incentiva la segregació per sexes blindant els concerts econòmics a les escoles que la practiquen.

4rt A més de fomentar l’exclusió i la segregació, la LOMCE promou la competència entre l’alumnat i entre els centres per damunt del valor de la cooperació i el treball en equip. Preveu la publicació de rànquings i es prioritzen els resultats per davant de la qualitat i de l’equitat dels processos educatius. Es preveuen mesures correctores pels centres amb baixos resultats.

5è. Va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema educatiu perquè elimina l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i, atenent les pressions de la cúpula eclesial, torna a col•locar amb força la Religió com assignatura que compta per a la nota final d’ESO.

6è. És un atac al model d’escola democràtica perquè la participació del professorat i les famílies queda reduïda, es redueix l’autonomia dels centres, els consells escolars seran consultius i perden competències en favor de les direccions i les direccions són escollides amb més intervenció per part de l’Administració.

7è. Relega els governs locals. Els municipis deixen de ser interlocutors per a la programació de l’oferta educativa i no tindran representants en els consells escolars d’escoles concertades. Aquest fet quedarà reforçat per la reducció de les competències municipals prevista en la reforma de la Llei de Bases de Règim Local.

8è. Afavoreix la privatització i l’esperit mercantilista. Amplia la durada dels concerts econòmics a sis anys, blinda les escoles d’èlit que segreguen els alumnes per sexes, permet la selecció d’alumnes, crea rànquings de resultats i no assegura la gratuïtat en l’educació infantil i en els estudis post-obligatoris. Tampoc garanteix l’oferta pública suficient en un territori perquè l’oferta s’ordenarà en funció de la demanda de les famílies. L’escola pública pot quedar com a oferta subsidiària de la concertada.

9è. Oblida l’educació de les persones adultes i l’educació al llarg de la vida.

Mentre la nova llei d’Educació del PP (LOMCE) significa una amenaça pel futur del nostre model educatiu i per la cohesió social del país, les retallades de CiU són la realitat que, des de fa tres cursos, pateix l’educació pública a Catalunya i la causa de la davallada dels recursos que han de garantir el dret a una educació de qualitat i a la igualtat d’oportunitats.

LES RETALLADES DE CIU (2011-13), les amenaces de present

Recursos humans i econòmics

 Diferència d’un 14% entre el darrer pressupost aprovat pel Parlament (2012) i el pressupost d’Educació del 2010 (-750M€ aprox). Si compten el pressupost executat la davallada entre 2010 i 2013 s’aproximarà al 20% (-1.000M€). Aquest fet és més greu si tenim en compte que en aquests tres anys hem augmentat prop de 60.000 alumnes i tenim 3.000 professors menys. Per mantenir les ràtios del 2010 hauríem d’haver contractat 3.200 professors més. La davallada real és de 6.200 professors.

 PIB català dedicat a Educació 3,6%, el conjunt de l’Estat 3,9% i UE 5,2%. Objectiu del Pacte Nacional: 6%.

 Diferenciació de l’oferta pública i concertada: desaparició de la 6ª hora a quasi la totalitat de l’educació primària pública, jornada compactada solament a instituts públics, no creació d’instituts-escola públics. Manteniment concert escoles segregadores (25 M€ per curs)

 El finançament del Departament a les bressols municipals s’ha reduït en un 52% (de 1.800 a 875€ per plaça/curs). Reducció aprox. de 45 M€. Retard en els pagaments als municipis. (una part es pagava amb partida específica del Ministeri)

 El finançament del Departament a les escoles de música i dansa municipals s’ha reduït en un 62% (de 600 a 230€ per plaça/curs). Reducció aprox. de 15 M€. Retard en el pagament als municipis.

 Augment de més d’un 60% de les taxes universitàries i insuficients recursos en beques.

 Creació de noves taxes en la FP pública.

Programes de cohesió social

 Retard de 6 mesos en el pagament de les beques menjador a les escoles (tensió de tresoreria per escoles i/o impagaments a proveïdors). Alguns ajuntaments avencen els diners. La implantació de la jornada compactada als instituts públics ha significat un estalvi de 4M€ en beques menjador.

 Desaparició de la partida de beques a l’escolaritat a bressols pels fills de famílies sense recursos. Eliminada la partida de 5 M€ des de 2011. (es pagava d’una partida del Ministeri).

 Desaparició de la partida dels programes de cohesió social com els Plans Educatius d’Entorn (4,5M€), disminució d’aules d’acollida i de programes de segona oportunitat com PQPI.

 Eliminació de la partida per al reequilibri dels alumnes nouvinguts a escoles concertades (4,8M€)

 Desaparició total del finançament de les activitats de les AMPA com el servei d’acollida (1,1M€), extraescolars (0,7M€) i projectes de socialització de llibres i material curricular digital (11,5M€). Conveni de la FAPAC amb el Departament a 0€.

Corresponsabilitat

 Pèrdua en la corresponsabilitat dels governs locals: OME sense cap subvenció, convenis de coresponsabilitat i zones educatives sense cap desenvolupament.

 Aturada quasi total de les obres de noves edificacions i de reformes en els centres públics. No compliment dels compromisos signats amb els municipis.

Professorat

 Empitjorament de les condicions del professorat: reducció de plantilles, augment de ràtios, augment hores lectives, problemes en les substitucions de les baixes, reducció salarial… Forta disminució del nombre de places de formació inicial de mestres pel curs 2013/14.

Educació en el lleure

 Cap desenvolupament de les polítiques d’educació en el lleure de la LEC ni del document pactat amb tot el sector el 2010.

És en aquest context, que ens cal una proposta diferent, que pugui donar resposta a allò que afecta més a la vida de la gent. La manca de recursos en les beques menjador, sumat a les no substitucions de les b aixes inferiors a 10 dies, està afectant de ple a les escoles. I és per això que en un escenari excepcional calen mesures excepcional. Pêr començar, podríem fer que les escoles que segreguen nens i nenes i no compleixen una funció pública deixin de rebre el concert. Tan sols amb aquesta mesura, podríem aconseguir més de 25 milions d’euros, destinats a encarar els recursos que necessitem per cobrir les baixes inferiors als 10 dies, i al increment de les beques menjador, fins garantir, per llei els tres àpats a tots els nenes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s